منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
شیراز : نشانی مراجع قضایی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
برای اطلاع از محل استقرار حوزه قضايي و شماره تلفن تماس پيش شماره مخابراتی حوزه قضايي را وارد نموده  و تلفن هاي تماس:2222992-0711   و 2247282-0711    پاسجگوي سئوالات شما در اين خصوص خواهد بود .    
 
شماره فاكس شماره تلفن تماس محل استقرار حوزه قضائی رديف
0711-2242238 0711-2222315-17 شيراز –ميدان شهداء-مجتمع قضائي مركزي شيراز-مجتمع مرکزی دادگستري استان 1
0711-2242238 0711-2222315-17 شيراز –ميدان شهداء-مجتمع قضائي مركزي شيراز-مجتمع دادگاههاي تجديد نظر استان 2
0711-2273303 0711-2273431 شيراز –ميدان قائم-مجتمع قضائي شماره يك شيراز-مجتمع جزايي 3
0711-2286261 0711-2289236 شيراز - بلوار جديد قرآن – روبروي لوناپارك شيراز-دادگاه انقلاب 4
0711-2273407 0711-2273431 شيراز –ميدان قائم-مجتمع قضائي شماره يك شيراز-دادسراي ويژه امر جنايي 5
0711-6312000 0711-6319502-4 شيراز – ميدان معلم-بطرف معالي آباد-بعد از استخر كوثر-سمت چپ شيراز- مجتمع دادسراي ناحيه يك 6
0711-2271623 0711-2272017-8 شيراز-فلكه گاز –ابتداي خيابان ابريشمي … شيراز-مجتمع دادسراي ناحيه دو 7
0751-3336700 0751-3342081-4 استان فارس – آباده – خيابان امام خميني (ره)- خيابان هجرت دادگستري آباده 8
073257-2350 0732572-2400 استان فارس – شهرستان نيريز – بخش آباده طشك – بلوار سلمان فارسي دادگاه عمومي بخش آباده طشك 9
0729-7624046 0729-7622402- 2051 استان فارس – ارسنجان – فلكه انار – ابتداي خيابان بوستان – كوچه اول سمت چپ دادگستري ارسنجان 10
0732422-2131 0732422-2131-5010 استان فارس – استهبان – بلوار قائم – خيابان توحيد – جنب دبيرستان توحيد دادگستري استهبان 11
0752422-1601 0752422-1602-5 استان فارس – اقليد – بلوار شهيد بهشتي دادگستري اقليد 12
0752322-3202 0752322-2297 استان فارس – بوانات – شهرك وليعصر دادگستري بوانات 13
0712762-3714 0712762-2711-4 استان فارس – بيضا، - هرابال دادگاه عمومي بخش بيضاء 14
0782422-3666 0782422-2111 استان فارس -شهرستان لامرد -بخش بيرم-دادگاه بيرم دادگاه عمومي بخش بيرم 15
0729722-3112 0729722-3111-2 استان فارس -سعادت شهر-خيابان امامزاده حسين جنب امامزاده دادگستري پاسارگاد 16
0791-4442049 0791-4440090-3 استان فارس  - جهرم – خيابان اسد آبادي دادگستري جهرم 17
0782322-3335 0782322-3155 استان فارس – جويم – فلكه چمران – خيابان معلم – روبروي دبيرستان الزهرا دادگاه عمومي بخش جويم 18
0722226-3738 0722226-3737-8 استان فارس -شهرستان كازرون -بخش بالاده دادگاه عمومي بخش جره و بالاده 19
0722264-3590 0722264-2999 استان فارس – كازرون – كنارتخته – ابتداي جاده خشت دادگاه عمومي بخش خشت و كمارج 20
0752352-3945 0752352-3944-5 استان فارس –صفا شهر –بلوار وحدت دادگستري خرم بيد 21
0792322-2886 0792322-2886-7 استان فارس -خفر – روبروي پمپ بنزين – كوچه بهزيستي دادگاه عمومي بخش خفر 22
0782452-3249 0782452-4932 استان فارس – خنج – فلكه امام خميني(ره)- به سمت جاده لامرد دادگستري خنج 23
0732-6231013 0732-6231012-3 استان فارس-داراب – بلوار 17 شهريور (فرمانداري) – جنب مهمانسراي جهانگردي دادگستري داراب 24
0722-4362679 0722-4362679 استان فارس – شهرستان نورآباد ممسني – بخش رستم -  شهر مصيري دادگاه عمومي بخش رستم 25
0712422-3641 0712422-3506 استان فارس – زرقان – بلوار پاسداران – روبروي تربيت بدني دادگاه عمومي بخش زرقان 26
0732722-4840 0732722-2994-5 استان فارس ـزرين دشت ـ خيابان امام خميني (ره) دادگستري زرين دشت 27
0712722-3998 0712722-2994-5 استان فارس ـسپيدان ـ  بلوار امام خميني دادگستري سپيدان 28
0712522-3600 0712522-3671 استان فارس- سروستان –فلكه گاز روبروي بيمارستان شهدا-جنب بنياد شهيد دادگاه عمومي بخش سروستان 29
0732-3522878 0732-3522248-2887 استان فارس-شيبكوه-زاهد شهر-خيابان معلم-كوچه جنب حسينيه دادگاه عمومي بخش شيبكوه 30
0731-2224484 0731-2229441-9508 استان فارس ـ فسا ـ خيابان شهيد منتظري دادگستري فسا 31
0712662-4193 0712662-3907 استان فارس ـ فراشبند ـ بلوار امام خميني (ره) دادگستري فراشبند 32
0712622-2045 0712622-4127-8 استان فارس ـ فيروزآباد ـ خيابان جهاد سازندگي دادگستري فيروزآباد 33
0792422-5880 0792422-4870 استان فارس ـ قير وكارزين ـ بلوار طالقاني دادگستري قير و كارزين 34
072122-37733 072122-35225 استان فارس ـ كازرون – خيابان امام خميني (ره)- چهارراه دادگستري دادگستري كازرون 35
0712-46223334 0712-46223334-2788 استان فارس -خرامه -بلوار ورودي شهر-بعد از فلكه معلم– سمت چپ دادگا ه عمومي بخش كربال 36
0712562-2232 0712562-2232-2240 استان فارس ـ كوار ـ بلوار امام خميني دادگاه عمومي بخش كوار 37
0782-227708 0782-2220111-2 استان فارس -گراش –
بلوار معلم كوچه شماره 5 دادگاه عمومي بخش گراش 38
0781-226014 0781-2244010-1 استان فارس ـ لارستان ـ شهر جديد ـ جنب سينما آزادي دادگستري لارستان 39
0782522-2854 0782522-2572-2586 استان فارس- لامرد –ميدان دانشجو- ابتداي بلوار اصلي – به طرف شهرستان مهر دادگستري لامرد 40
0728-2230960 0728-2222100-2400-2222980 استان فارس -مرودشت -خيابان انتظام -جنب قرار گاه انتظامي دادگستري مرودشت 41
0722422-2923 0722422-3118-3018 استان فارس- نورآباد ممسني -خيابان شهيد باهنر… دادگستري ممسني 42
0782652-2377 0782652-2377-2322 استان فارس -مهر - ابتداي بلوار فرهنگ- طبقه فوقاني  رستوران نگين دادگستري مهر 43
0732-5239005 0732-5239002-4 استان فارس-نيريز- بلوار استقلال دادگستري ني ريز 44