منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصفهان : اصفهان
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
 

ساختمان دادگستري كل 
تلفن: 
031-36612022  
آدرس: 
اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت
دادگستري كل استان اصفهان
----------------------------------------------------------------------
مجتمع قضايي شماره 1 
تلفن:       
03132683351-4   
آدرس:            
اصفهان - خيابان 22 بهمن - مجتمع اداري اميركبير
مجتمع شماره 1 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان
----------------------------------------------------------------------
مجتمع قضايي شماره 2  
تلفن:    
03137720679-80
03137720676  
آدرس:              
اصفهان - ابتداي خيابان آتشگاه - روبروي پمپ بنزين
مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان
----------------------------------------------------------------------
مجتمع قضايي شماره 3
 تلفن:      
03134408881
03134448194
03134441109
آدرس:                    
اصفهان - خيابان جابرانصاري
مجتمع شماره 3 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان
----------------------------------------------------------------------
مجتمع قضايي شماره 4
  تلفن:        
03137717602-3
03137718202-3
 آدرس:                   
اصفهان - بلوار اشرفي اصفهاني
مجتمع شماره 4 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان
----------------------------------------------------------------------
مجتمع قضايي شماره 5
تلفن:          
03136290621-2
 آدرس:                    
اصفهان - خيابان شريعتي- بعد از بانك آينده نرسيده به چهارراه پليس
مجتمع شماره 5 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان
----------------------------------------------------------------------
مجتمع قضايي بهارستان
تلفن:          
03136803140-46
آدرس:                    
اصفهان - بهارستان - خيابان الفت - عمران بهارستان
مجتمع قضايي بهارستان
----------------------------------------------------------------------
ساختمان گزينش
تلفن:          
03136623069
آدرس:                     
اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - چهارراه وكلا
ساختمان معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان اصفهان
----------------------------------------------------------------------
ساختمان آموزش
تلفن:          
03136630138
آدرس:                    
اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - چهارراه وكلا
ساختمان معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان اصفهان
----------------------------------------------------------------------
دادگاههاي تجديدنظر استان
تلفن:          
03136249163-5
آدرس:                    
اصفهان - چهارباغ بالا - چهار راه نظر
مجتمع تجديدنظر اصفهان
----------------------------------------------------------------------
اداره تصفيه امور ورشكستگي اصفهان
تلفن:          
03136611086
آدرس:          
اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - نبش بن بست ژاله
اداره تصفيه امور ورشكستگي اصفهان
----------------------------------------------------------------------
دادسرای نظامی 
تلفن-6279041-0311
----------------------------------------------------------------------
دادسرای ویژه روحانیت

تلفن-6285757-0311
----------------------------------------------------------------------
دادگاه خانواده
 
تلفن-3373633-0311

 
www.wakilmodafe.com